Zoeken:

Eerste verbeteringen zichtbaar in 2020 resultaten; het aantal abonnees stijgt.

Leeuwarden/Groningen, 11 juni 2021 – 2020 was voor NDC mediagroep, uitgever van de Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden, het Friesch Dagblad en tientallen lokale week- en nieuwsbladen, een bijzonder jaar. Enerzijds had de Corona pandemie impact op de advertentieomzet, anderzijds is de daling van het aantal abonnees gestopt. Bezoekersaantallen van de onafhankelijke nieuwssites namen toe. In december 2020 werd NDC mediagroep overgenomen door Mediahuis. Daardoor is de toekomst van NDC mediagroep veilig gesteld.

NDC mediagroep heeft over 2020 het bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen en reorganisatielasten (de genormaliseerde EBITDA), zien verbeteren van € 3,3 miljoen negatief in 2019 naar € 2,7 miljoen positief in 2020.

Koos Boot, CEO NDC mediagroep: “NDC bedrijft onafhankelijke journalistiek, zet de klant centraal en richt zich op digitale groei. Dat kan alleen als er financiële continuïteit is. Die zekerheid hebben we omdat NDC onderdeel is geworden van Mediahuis. We zetten in op een financieel gezonde toekomst voor NDC. Dat is begonnen met de in 2020 doorgevoerde besparingen en wordt voortgezet door de uitvoering van de in april 2021 bekend gemaakte plannen en door gebruik te maken van synergievoordelen. De weg omhoog is ingezet. Ik wil alle medewerkers graag bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij het bedrijf het afgelopen jaar. Wij  zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.”

Ontwikkelingen 2020

In 2020 is de trend van daling van het aantal abonneerelaties gekeerd en vooral in de tweede helft van 2020 was sprake van een mooie stijging, zowel bij Dagblad van het Noorden als bij de Leeuwarder Courant. Het aantal abonneerelaties lag daardoor eind 2020 op het niveau van eind 2019. Bezoekcijfers van nieuwssites en -apps groeiden hard en onze nieuwsmerken bereikten grote aantallen Noorderlingen.

De totale omzet daalde met 6,1% tot bijna EUR 105 miljoen. Bij verschillende onderdelen was sprake van een forse negatieve impact van covid-19 en de lockdown, met name bij de advertentie-inkomsten waar vooral de lokale ondernemer de rem zette op advertentiebestedingen. Ook de inkomsten uit events, ticketverkoop en commerciële drukorders voor derden werden geraakt door covid-19.

Dat er desondanks sprake is van resultaatverbetering is vooral te danken aan flinke kostenbesparingen. Er werd minder besteed aan grond- en hulpstoffen, door een reductie van het aantal medewerkers waren de personeelskosten lager en er werden minder advieskosten gemaakt.

Mede als gevolg van bijna € 5 miljoen reorganisatielasten is een verlies na belastingen geleden van € 6,6 miljoen. Dit is een verbetering ten opzichte van het verlies in 2019 van € 10,8 miljoen.

Vooruitzichten 2021

Voor 2021 wordt een verdere verbetering van het resultaat verwacht. Dankzij de overname door Mediahuis in december 2020 zal NDC mediagroep profiteren van schaalvoordelen met andere Mediahuis onderdelen, onder andere op het gebied van inkoop van nieuws, grondstoffen en technologie, bij advertentieverkopen en drukwerk. Veel voordeel wordt gehaald uit beschikbare kennis en kunde in de groep.

In de eerste maanden van 2021 zien we een verdere stijging van het aantal abonneerelaties. Verder zullen de full-year effecten van de in 2020 ingezette besparingen zichtbaar worden en zal het resultaat verbeteren dankzij de toekomstplannen die begin 2021 zijn ontwikkeld door management, medewerkers en de nieuwe directie van NDC in samenwerking met Mediahuis. Kernpunten van het toekomstplan zijn: focus op onafhankelijke journalistiek, inzet op digitale groei, klant centraal en aanpassing van de organisatie.

Begin 2021 heeft NDC de in het kader van covid-19 uitgestelde belastingschulden alsnog geheel voldaan en is besloten af te zien van een overheidssubsidie voor de huis-aan-huis bladen. De in 2020 voorlopig ontvangen subsidiebedragen zijn begin 2021 geheel terugbetaald. Mediahuis heeft hiervoor de financiering verstrekt.

Het jaarverslag 2020 van NDC mediagroep is vandaag gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Over NDC mediagroep

NDC mediagroep, gevestigd in Leeuwarden en Groningen, is uitgever van de regionale dagbladen de Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en het Friesch Dagblad. Daarnaast geeft NDC mediagroep meer dan 35 nieuws- en weekbladen uit en beheert ruim 50 digitale regionale kanalen. NDC gelooft in onafhankelijke journalistiek en voorziet meer dan 2 miljoen mensen in Noord-Nederland van nieuws en informatie.