Zoeken:

Leeuwarden, 16 november 2021 – Nieuwe vormgeving Friesch Dagblad zet regionaal nieuws letterlijk voorop.

Friesch Dagblad draait vanaf vandaag de inhoud om: de eerste zestien pagina’s nieuws in de krant gaan voortaan over Fryslân. Het landelijke of internationale nieuws en de verdiepende artikelen volgen pas daarna, verzameld in het binnenkatern Verder.

Behalve de indeling is ook de vormgeving vernieuwd. Koos Staal en Corné van der Horst tekenden voor een ontwerp dat de website en de papieren krant beter op elkaar doet aansluiten.

De nieuwe vormgeving kenmerkt zich door lucht, rust en speelsheid. Dikke kopletters zijn in de ban gedaan. Koppen en intro’s zijn niet linkslijnend maar gecentreerd. En anders dan het in de dagbladwereld gebruikelijke stramien van vijf kolommen wisselen in het Friesch Dagblad vier bredere kolommen en één smalle elkaar af.

In de nieuwe krant begint de lezer direct in de eigen omgeving: al het regionale nieuws is naar voren geschoven. Politiek, onderwijs en zorg, sport, cultuur, levensbeschouwing en economie; gebeurtenissen en ontwikkelingen in Fryslân zelf maar ook de regionale weerslag van binnenlands en Europees beleid.

Het binnenkatern Verder is een bundeling van landelijk en internationaal nieuws, plus verdiepingsverhalen in de vorm van achtergronden, opinie, analyses en rubrieken van veelal eigen medewerkers en correspondenten.

Friesch Dagblad is onderdeel van NDC mediagroep. NDC mediagroep, gevestigd in Leeuwarden en Groningen, is uitgever van de regionale dagbladen de Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en het Friesch Dagblad. Daarnaast geeft NDC mediagroep meer dan 35 nieuws- en weekbladen uit en beheert ruim 50 digitale regionale kanalen. NDC gelooft in onafhankelijke journalistiek en voorziet meer dan 2 miljoen mensen in Noord-Nederland van nieuws en informatie.