Zoeken:

Vandaag lanceren de Magazine Media Associatie (MMA) en NDP Nieuwsmedia gezamenlijk een nieuw online kennisplatform: TRUST IN MEDIA. Op dit platform staat het belang van vertrouwde media voor zowel de consument als de adverteerder centraal.

Uit talloze nationale en internationale onderzoeken, die door de brancheorganisaties zijn geanalyseerd, blijkt het maatschappelijk belang van vertrouwde content voor de samenleving. Daarnaast is vertrouwde kwaliteitscontent onontbeerlijk voor commerciële communicatie. Nederlandse magazine- en nieuwsmedia behoren tot de meest vertrouwde media ter wereld. Het vertrouwen van de consument in deze media heeft een sterke invloed op de impact van reclame. Adverteerders kunnen dit vertrouwen benutten door magazine- en nieuwsmedia een prominente plaats in hun campagnes te geven.

Meerwaarde voor commerciële communicatie

De binding met en het vertrouwen in magazine- en nieuwsmediamerken zorgen voor betere campagneresultaten. Of het bij reclamecampagnes nu gaat om bekendheid, merkvoorkeur of koopintentie, op alle KPI’s scoren vertrouwde media significant beter dan andere mediakanalen, zoals social platforms. Targeted advertising is uiteraard van belang, maar alleen binnen een vertrouwde context komt de reclameboodschap indringender en geloofwaardiger over.

MMA en NDP Nieuwsmedia willen met dit initiatief een lans breken om de factoren engagement en vertrouwen als criteria bij de mediakeuze van de adverteerder zwaarder mee te laten wegen.

Alle onderzoeksresultaten op een plek

Op de website www.trustinmedia.nl zijn alle bevindingen over vertrouwen in media en de impact hiervan op reclamebeleving verzameld. Ook zijn er insights te vinden over doelgroepen en aanbevelingen voor een effectieve mediastrategie.

Op het platform worden whitepapers, blogberichten, interviews, artikelen en podcasts gepubliceerd. Trustinmedia.nl zal continu worden geactualiseerd en verrijkt.

Over Trust in Media
Trust in Media is het gezamenlijke kennisplatform van Magazine Media Associatie (MMA) en NDP Nieuwsmedia. Voor het project zijn tal van inzichten verzameld uit studies over vertrouwen in media en de impact hiervan op reclame. De literatuurstudies laten zien dat reclamecampagnes bij betrouwbare magazine- en nieuwsmerken aanzienlijk meer impact, effect en conversie genereren. Of het bij advertising nu gaat om merkbekendheid, -voorkeur of conversie, betrouwbare magazine- en nieuwsmedia leggen de basis voor effectieve campagnes. Voor meer informatie: www.trustinmedia.nl

Over de Magazine Media Associatie (MMA)
De Magazine Media Associatie (MMA) is de brancheorganisatie voor multimediale magazinemerken in Nederland. Voor meer informatie: www.MMA.nl

Over NDP Nieuwsmedia
NDP Nieuwsmedia is de brancheorganisatie voor nieuwsmedia in Nederland. Voor meer informatie: www.ndpnieuwsmedia.nl